Artikel uit “Terzake”

Artikel uit “Terzake”
291 Downloads

Bij de opening van de eerste kadasterbalie in het Regionaal Archief in Groningen hield ik een inleiding over mijn onderzoek met behulp van het kadastrale archief. Naar aanleiding daarvan verscheen in dit blad van het Kadaster een artikel over het boek “Wonen in Dammen en Mijnen”, waarvoor de kadastrale historie belangrijke gegevens opleverde.