Pisatel

 

Je spreekt het woord pisatel uit met de klemtoon op de a: “pisátel”.

Waarom pisátel? In 1990 heb ik korte tijd in Rusland, toen nog Sovjet- Unie, gewerkt. Dat heeft een enorme indruk op me gemaakt, niet in het minst omdat ik er aan den lijve ervoer hoe erg ik was geïndoctrineerd door de anti- Russische propaganda in de Koude Oorlog. De mensen die ik daar ontmoette en de manier waarop ze in hun leven stonden logenstraften dat wat er ons hier over wordt verteld. En hun taal was prachtig.

Het Russische woord voor “schrijver” is “писатель” (pisátel). Vandaar.