Hintham

De ruimtelijke historie van Hintham

Het boek “De ruimtelijke historie van Hintham” beschrijft de geschiedenis van zaken die er zichtbaar zijn en waren, zoals huizen, boerderijen, herbergen en wegen. De periode is die tussen 1830 en 1945, met uitstapjes naar een verder verleden en ook naar later.
Zowel het voorheen Rosmalense deel, als het Bossche deel met Hinthamerpark en omgeving komen er uitgebreid aan de orde.De geschiedenis van de ruim 380 panden die er in die periode in Hintham stonden is beschreven in 287 pagina’s en geïllustreerd met meer dan 860 foto’s, bouw- en andere tekeningen en kaarten.
Diverse oude families uit het dorp gaven hun medewerking aan de totstandkoming van het boek. Dank zij hen is niet eerder gepubliceerd materiaal opgenomen.
Uniek zijn de ruim 70 opgenomen schilderijen en tekeningen van huizen uit veelal particuliere collecties.

Interview over dit boek met Ad van Liempt bij het radioprogramma “Thuis in Rosmalen”, d.d. 21-02-2021

Ontdekkingen: Hinthamse archeologische vondsten uit 1861 liggen in het Noordbrabands museum, een eerder ontwerp voor het Hinthamerpark door architect Valk, waarom de kerk in Hintham de heilige Anna is genoemd, prachtige boerderijen aan de verdwenen Rechtse dijk, delen van een 14eeeuwse Hinthamse schouw die nog in het Muiderslot te zien zijn en nog veel meer.Naast de bebouwing op zich is er ook uitgebreide aandacht voor veldnamen, de verdwenen stelling Hintham, de historie van de wegen, overstromingen, de naam Hintham en de relatie tot de omgeving. klik hier om het boek “De ruimtelijke historie van Hintham” te downloaden.